Building Information Modeling(BIM) Technology နဲ႕ပတ္သတ္သည္မ ်ားကို စနစ္တက ်သင္ၾကားေပးသြားပါမည္။

ဒီင္တန္းက  Revit Structure၊Tekla Structure တို႕နဲ႕ integration လုပ္တာ အပါအ၀င္ Midas Gen ရဲ့ BIM integration capability ကို introduce လုပ္ေပးတဲ့ အတန္းလည္း ရွိပါတယ္။ building information workflow အတြက္ building data ေတြကို ဘယ္လို transfer လုပ္ရမယ္ဆိုတာ သင္ရမယ္။ 


သင္တန္းမွာ level သံုးခုပါ၀င္ပါမယ္။ 

  • Basic Level
  • Intermediate Level
  • Advanced Level


Course Content

1.Basic BIM

2.Intermediate BIM

  • Integration with Revit Software
  • Integration with Tekla Software

3.Advanced BIM

  • midas Gen link for Revit Structure
  • midas Gen link for Tekla Structure

Autodesk Navisworks Online Course Level-1 and Level-2

==================================
ပထမသံုးလတၿဖတ္အေနနဲ႕ Level-1 and 2 ကို အရင္ ဖြင့္ေပးထားပါတယ္။ Curriculum ကိုေတာ့ Post Photos ထဲမွာ အၿပည့္အစံု ေရးထားပါတယ္။

အေၿခခံအေနနဲ႕ Autocad ကိုေတာ့ တတ္ထားရပါမယ္။
Online Course Fee for Level-1 : 50,000 Kyats
Online Course Fee for Level-2 : 100,000 Kyats

Online Platform ကိုေတာ့ www.elearning-myanmar.com မွာတည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ လက္ရွိ User 1041 ေယာက္ရွိၿပီး Online Course တက္ေရာက္ေနသူ ၃၅၂ ေယာက္ရွိပါၿပီ။

ေလ့လာရန္ ဆရာအင္ဒရူးေရးထားတဲ့ Guide book+ Step by Step training video ေတြအၿပင္ Real World Project ဖိုင္ေတြနဲ႕ ေက ်ာရိုးၿပဳၿပီး သင္ေပးထားပါတယ္။ Chapter ေတြတိုင္းအတြက္ Course Assessment ေတြေၿဖေပးရပါမယ္။ စုစုေပါင္း ေၿဖဆိုမႈကို Assessment တိုင္းအတြက္ သံုးၾကိမ္သာ ေၿဖဆိုနုိင္ၿပီးေတာ့ သင္တန္းအၿပီးမွာ ၇၅%ေက ်ာ္တဲ့ ရမွတ္ကို ရရွိမွသာ Certificate ရပါလိမ့္မယ္။

နယ္ကေန ရန္ကုန္လာၿပီး တက္ေရာက္ဖို႕ အခက္အခဲၿဖစ္ေနသူေတြအားလံုး အဆင္ေၿပမယ္လို႕ ယူဆပါတယ္။ Software အတြက္ DVD ႏွစ္ခ ်ပ္ကိုေတာ့ ေအာက္ပါ ၿမိဳ႕ေတြကို ပို႕ေပးပါ့မယ္(ပို႕ခ ၅၀၀၀က ်ပ္ထပ္မံက ်ပါတယ္)
မႏၱေလး
ေနၿပည္ေတာ္
ေတာင္ၾကီး
စစ္ကိုင္း
ၿပည္
မေကြး
မံုရြာ
ရပ္ေစာက္
ေမာ္လၿမိဳင္
ဘားအံ
ထား၀ယ္
ၿမိတ္
ပုသိမ္

သင္တန္းအတြက္ ၾကာၿမင့္ခ ်ိန္ကေတာ့ နာရီ ၈၀ေလာက္ အခ်ိန္ေပးရပါမယ္။ Assessment ေတြအားလံုးကို အြန္လိုင္းသင္တန္း တက္ေရာက္ခ်ိန္က စတင္လို႕ ၆လအတြင္း ၿပီးေအာင္ ေၿဖဆိုမွသာ Certificate ရပါမယ္...။ သင္တန္းတက္ေရာက္နုိင္ခြင့္ိကိုလည္း ေၿခာက္လအထိ (ရံုးတဖက္နဲ႕ သင္တန္း မတက္နိုင္သူေတြအတြက္)ဖြင့္ေပးထားလို႕ အဆင္ေၿပၾကမယ္လို႕ ေမ ွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

သင္တန္းတက္ေရာက္လို႕ မတတ္ေၿမာက္ရင္၊ Online Course လုိ႕ေၿပာၿပီးေတာ့ edx တို႕ Alison တို႕လို MOOC(Massive Open Online Course) အေၿခခံထားမဟုတ္ပဲနဲ႕ လုပ္စားတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး ၿဖစ္ေနရင္ အတိအလင္း လာေရာက္ေရးသား အေၾကာင္းၾကားနိုင္ပါတယ္။
Course Fee ကို Bank Transfer ကေန လုပ္နုိင္သလို လိပ္စာအတိုင္းလည္း လာေရာက္ သြငး္နုိင္ပါတယ္။

**** ေငြေၾကး အဆင္မေၿပသူ ေက ်ာင္းသား၊ေက ်ာင္းသူမ ်ားအတြက္ Level သံုးခုစလံုးအတြက္ ေငြက ်ပ္ငါးေသာင္း က ်ပ္ကို သင္တန္းအၿပီးအထိ တက္ေရာက္ပါမည္ဟု ခံ၀န္ထိုးၿပီး တက္နုိင္ပါတယ္(အခမဲ့ဆိုရင္ လူေတြက တန္ဖိုးမထားၾကတာမ ်ားလို႕ ဒီလိုလုပ္တာပါ) သင္တန္းၿပီးတာနဲ႕ ငါးေသာင္းလံုး ၿပန္ေပးပါ့မယ္။ သင္တန္းကို အၿပီးအထိ တက္ၿပီး ေလ့လာၿဖစ္ေအာင္ တြနး္အားအေနနဲ႕လုပ္ရတာကို နားလည္ေပးပါ။
Bank Account ကို Message Box ကေန တက္မယ့္သူမ ်ား ေမးပါ။

Ko Andrew(Chief Instructor)
EduGate Training Center
No.30A, 4th Floor, U Tun Lin Chan Street
Hlae Dan, Kamaryut Tsp., Yangon
Phone: 099 6540 1222, 09263 281 989


This course teaches users the basics of Revit Architecture by producing a complete building design from start to finish. Written from the perspective of brand new users, Revit for Beginners provides an introduction to Building Information Modeling (BIM) and 3D architectural design using Revit. This course walks you through the creation of a contemporary, two story, residential building model, while providing in-depth explanations of the tools used along the way. You'll learn how to create walls, floors, windows, roofs, doors, floor plans, as well as custom 3D camera views, and even generate photorealistic 3D renderings. After completing the course you'll have the skills you need to comfortably begin working on your own designs with Revit Architecture.

Learn basic modeling techniques for Building Information Modeling (BIM), including building elements, building envelope, curtain systems, interiors and circulation, and creating families.

Level: Beginner

အေၿခခံလိုအပ္ခ ်က္
==========
ဒီသင္တန္းကို တက္ေရာက္ဖို႕ အတြက္ Basic Computer Skill တက္ေၿမာက္ရမွာၿဖစ္ၿပီးေတာ့ internet ကို ေကာင္းမြန္စြာ သံုးတတ္သူ(facebook ေလာက္သံုးတတ္၊ gmail ေလာက္သံုးတတ္ရံုနဲ႕ မရပါ) ၿဖစ္ရပါမယ္။ 

Think like a designer: capture your ideas with BIM

Building Information Modeling (BIM) is an intelligent model-based process that provides insight for creating and managing building projects faster, more economically, and with less environmental impact. Learn basic techniques for creating building information models, including: building elements, building envelope, curtain systems, interiors and circulation, and creating families.

 

Get creative with design in class

This project presents many of the fundamental concepts of creating BIM models through the application of the tools in Revit Architecture. The features presented are a small subset of the full range available in the Autodesk® Revit platform, specifically focusing on creating new models and displaying them in ways suitable for various applications.