Skip course categories
Skip available courses

Available courses

ဆီကိုေရခ ်ိဳး၊ေဆးရိုးမီးလွံဳ ရံုသာမက သဘာ၀ သယံဇာတနဲ႕ ေရနံေတြ၊သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေတြ အလ ွ်ံပယ္ေပါၾကြယ္လွပါလ ်က္နဲ႕၊ ဒီေလာက္ Oil and Gas ေတြက ရတဲ့ ပိုက္ဆံက တစ္ရက္ကို ေဒၚလာ သန္းခ ်ီရေနပါလ ်က္နဲ႕ B.E ဆင္းလူငယ္ကေလးေတြ ဒီနိုင္ငံမွာ အလုပ္မရၾကဘူး။ တက္စီတက္ေမာင္းေနတဲ့သူနဲ႕ အၿပင္မွာက ်ဴ ရွင္ၿပစားေနတဲ့သူနဲ႕ ကေမာက္ကမေတြ ၿဖစ္ေနၾကတယ္။ အခုဆိုရင္ Baker Hughes, Haliburtonစတဲ့ Service Company ေတြ နိင္ငံထဲကို ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ Baker Hughes မွာ Field Engineer အေနနဲ႕ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူၿဖစ္ပါတယ္။ ExonMobil, Shell, Chervronတို႕လို IOCလို႕ေခၚတဲ့ International Oil Company ၾကီးေတြလဲ ၿမန္မာနိုင္ငံကို ၀င္ေရာက္လာေတာ့မယ္။ အကယ္၍သာ ဒီကုမၸဏီၾကီးေတြ ၀င္လာေတာ့မယ္ဆိုရင္ ၿမန္မာၿပည္က ေက ်ာင္းသား၊ေက ်ာင္းသူ အင္ဂ ်င္နီယာငယ္မ ်ားအေနနဲ႕ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ အမ ်ားၾကီးရွိလာမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Capacity မရွိတဲ့ ၊ English စာညံ့တဲ့ အင္ဂ ်င္နီယာကို ဘယ္ကုမၸဏီမွ မလိုခ ်င္ဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ Oil and Gas နယ္ပယ္မွာ ၅ႏွစ္ေက ်ာ္လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳ အရ ရဲရဲၾကီး ေၿပာရဲပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လူငယ္ေတြ အသံုးမက ်ရင္ ဒီကုမၸဏီေတြလုပ္မယ့္နည္းက ရွင္းရွင္းေလးပါ။ လုပ္တတ္တဲ့၊English ေကာင္းတဲ့၊ Knowledge ရွိတဲ့ ၿမန္မာနဲ႕အိမ္နီးခ ်င္းနိင္ငံေတြထဲက(အထူးသၿဖင့္ ထိုင္း၊ဗီယမ္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊မေလးရွား) လူေတြေခၚၿပီး အလုပ္ေပးခိုင္းမွာေပါ့။ အဲ့ဒါဆိုရင္ ကၽြန္ပ္တို႕ နိုင္ငံက ရွိတဲ့ သယံဇာတလဲ အယူခံရတယ္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းလဲ မရဘူးဆိုရင္ မိေအး ႏွစ္ခါနာရံု ရွိေပမေပါ့ဗ ်ာ။ 

ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိတိုင္းၿပည္မွာ လိုအပ္ေနတဲ့ Gap တစ္ခုေနရာမွာ ၿဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ဖို႕ အဂၤလိပ္စာလဲထူးခ ၽြန္၊ Technical Knowledgeလဲ ၿပည့္၀တဲ့ အင္ဂ ်င္နီယာေတြ လစာၿမင့္မားၿပီး ဘ၀အာမခံခ ်က္အတြက္ ေသခ ်ာတဲ့ အလုပ္ေတြရဖို႕ ဒီသင္တန္းကို ဖြင့္လိုက္ရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ လိုအပ္ခ ်က္မ ်ားရွိရင္ အၾကံေပးနိုင္ပါတယ္။ English&Engineering ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ စာအုပ္မ ်ားႏွင့္ Software မ ်ားကိုwww.learnmal.com မွာ ရယူနိုင္ဖို႕ၾကိဳးစားေပးထားပါတယ္။

Ko Andrew

Founder of ELM

ဒီသင္တန္းကေတာ့ Solidworks Software ကို လံုး၀ အသစ္အဆန္းတစ္ခုလို စတင္သံုးစြဲခါစ userေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

Course Design ကိုေတာ့ 3D Parametric Modeling အေၾကာင္း လွ်င္ၿမန္စြာ စတင္သေဘာေပါက္ေစဖို႕ လုပ္ထားပါတယ္။


Online Course တက္ေစစဥ္ နာရီအနည္းငယ္အတြင္းမွာ Solidworks Use Interface ကို နားလည္သေဘာေပါက္လာမယ္။ Sketch ေတြ ဘယ္လို ဖန္တီးစမလဲဆိုတာသိလာမယ္။ Parametric Relationship ေတြကို တည္ေဆာက္နိုင္လာမယ္။ ေနာက္ၿပီး 3D Model ေတြကို စတင္ဖန္တီးၾကည့္ၾကမယ္။ 


ဒါေတြအၿပင္ Part ေတြကိုေပါင္းစုၿပီး Assembly ေတြကို ဖန္တီးတဲ့ အေၿခခံသေဘာတရားေတြ၊ partနဲ႕ assembly ေတြႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ 2D Production Drawing ေတြ ဘယ္လို ထုတ္မလဲဆိုတာ သင္ယူနိုင္မွာပါ။ 

Syllabus ကိုေတာ့ ဒီလင့္မွာ ၾကည့္နိုင္ပါတယ္။

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FDNaKshE-qokKbt4iBQnEX1yy4VfodHgmJO13APTP48/edit?usp=sharing

Request for Course

သင္တန္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ရွင္းလင္းခ ်က္မ ်ားကို ဒီ ဗီဒီယိုဖိုင္မွာ ရွင္းၿပထားပါတယ္။

Download ယူၿပီး ၾကည့္ရႈနိုင္ပါတယ္။ https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZqCoHZizttgc4iaehbkpzhrVk6lm0BpKOk
ဒီသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ရၿခင္း ရည္ရြယ္ခ ်က္ကေတာ့ Mechanical Engineer မ ်ားအတြက္ Structural ပိုင္း၊ Weldment ပိုင္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရမည္။ Fabrication လုပ္ၿခင္းအတြက္ Drawing ထြက္တဲ့ အထိ သင္တာၿဖစ္တာမို႕ ထိေရာက္စြာသင္ၾကားတဲ့ Course တစ္ခုလို႕ ကိုယ့္ငါးခ်ဥ္ ကိုယ္ခ ်ဥ္တာမဟုတ္ပဲ ေၿပာလိုပါတယ္။

Instructor- Ko Andrew

Duration- 6Months (ေၿခာက္လအတြင္း ၾကိဳက္တဲ့ အခ ်ိန္၀င္ေရာက္ေလ့လာနိုင္ပါတယ္)

Fees- 40000 Kyats for the whole course

Starting Date- 8/8/2015


"Syllabus"

Introduction to Weldments

Understanding Weldments

Structural Members

Working with Assemblies

Weldments Drawings

Preparing for Fabrication

Reading and Listening Skills မ ်ားေကာင္းမြန္ေစရန္ အဓိက ၿပင္ဆင္ ဒီဇိုင္းဆြဲၿပီး သင္ၾကားမယ့္ အတန္းၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမန္မာၿပည္ ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရးမွာ ၿမန္မာနိုင္ငံသားမ ်ား အဂၤလိပ္စာ ထူးခ ၽြန္ထက္ၿမက္ေရးကလည္း တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာကေန ပါ၀င္တယ္လို႕ ယံုၾကည္လို႕ ဒီသင္တန္းကုိ ပညာဒါနအေနနဲ႕ ဖြင့္လွစ္ေပးရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္မယ့္ စာအုပ္မ ်ားစြာကိုလည္း သင္တန္းရဲ့ Resources Section မွာ တင္ေပးထားပါတယ္။ Download လုပ္ရန္ မလြယ္ကူဘူးဆိုရင္လည္း ကၽြန္ေတာ့္ သင္တန္း လိပ္စာ အတိုင္းလာေရာက္ယူနိုင္ပါတယ္။

နယ္မွ ေက ်ာင္းသူေက ်ာင္းသားမ ာ်းအားလံုးလည္း အခမဲ့ ၀င္ေရာက္ ေလ့လာၾကည့္ရႈနိုင္ပါတယ္။ သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက E-certificate လည္းေပးသြားပါမယ္။


Register မလုပ္ပဲ Guess Access နဲ႕ ၀င္သူမ ်ားကေတာ့ Password နံပတ္ 81115ကိုသံုးၿပီး ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။


Ko Andrew

EduGate Training Center

E-learning Developer and Freelancer

No.96,1st Floor, Hlae Dan Street, Lanmadaw Tsp

Postal Code: 11131

Yangon, Myanmar

Contact No. 09422 540 237, 09263 281 989

Dear Sir,

Good Morning!

We are very glad to get chance studying from elearning-myanmar wet site.

I am working as warehouse man, storekeeper in offshore industry. we need to improve our english.

So, I would like to request for study from your e learning center.

Thanks so much,

Respectfully your,

winn oo

အဂၤလိပ္စာမွာ အေရးၾကီးတဲ့ အေၿခခံ သဒါၵနဲ႕ စာေၾကာင္းမ ်ားဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုေတြကို အဓိကထား သင္ၾကားေပးတဲ့ Class ၿဖစ္ပါတယ္။


အဂၤလိပ္လိုေရး၊ၿမန္မာလိုဘာသာၿပန္နဲ႕ ေရးသြားေပးပါမယ္။ သင္ရိုးညႊန္တမ္းနဲ႕ မိမိဘာေတြ သင္ၾကားရမလဲဆိုတဲ့ Syllabus ကိုေတာ့ ဒီလင့္ကေန ၾကည့္နိုင္ပါတယ္။

http://elearning-myanmar.com/pluginfile.php/327/course/summary/Syllabus%20for%20English%20Grammar%20Foundation%20Course.docx


အဂၤလိပ္စာအေၿခခံေကာင္းၿပီး ထူးခ ၽြန္ထက္ၿမက္ေသာ နိုင္ငံသားမ ်ားၿဖစ္ၾကပါေစ။


Sayar Andrew

Engineer တိုင္းနီးပါး တက္ထားသင့္တဲ့ Autocad ကို  2D ေရာ၊ 3D ေရာအတြက္ သင္တန္း တစ္ခုတည္း၊ တစ္ေနရာတည္းမွာ တတ္လို႕ရေနပါၿပီ။

Online ကေန ေၿခာက္လစာ သင္မယ့္ အတန္းအတြက္ တစ္လကို ငါးေထာင္က ်ပ္နဲ႕ ေၿခာက္လစာ သံုးေသာင္းဆိုရင္ သင္တန္းတက္နိုင္ပါၿပီ။

သင္တန္းစတင္မည့္ေန႕- ၂၂-၀၈-၂၀၁၅
သင္တန္းစံုစမ္းရန္- ၀၉၄၂၂၅၄၀၂၃၇


Microsoft Access Training
===================
Database ေရးလိုသူမ ်ား၊ မိမိ၏ အလုပ္မ ်ားမွာ Excel တစ္ခုတည္းကို သံုးရံုႏွင့္ မနိုင္မနင္းၿဖစ္ေနသူမ ်ား အဓိက တက္နိုင္ရန္ စေန၊တနဂၤေႏြႏွင့္ ရံုးခ ်ိန္လြတ္ အတန္းမ ်ားဖြင္ေ့ပးေနပါၿပီ။

Project တစ္ခုကို အနည္းဆံုး အစအဆံုးေရးနိုင္ေအာင္ သင္ေပးမည္ၿဖစ္ၿပီး Table, Query,Form, Report ေလးမ ်ိဳးအၿပင္ Visual Basic for Application(VBA) အေၿခခံပါ သင္ၾကားေပးပါမည္။

EduGate Training Center တြင္ လက္ရွိသင္ၾကားေနသူ(သို႕)တက္ေရာက္ခဲ့သူ ေက်ာင္းသူ၊ေက ်ာင္းသားမ်ားကိုေတာ့ 20% Discount ေပးပါပါမည္။
Online မွ ေလ့လာလိုပါကလညး္ ရနိုင္ပါတယ္။

Ko Andrew
EduGate Training Center
E-learning Developer and Freelancer
No.96,1st Floor, Hlae Dan Street, Lanmadaw Tsp
Postal Code: 11131
Yangon, Myanmar
Contact No. 09422 540 237, 09263 281 989


I wanted to know more about excel

Excel Micro Class ကို Advanced Excel ၿပီးသည့္ ေက ်ာင္းသားမ ်ားသာ တက္ေရာက္နုိင္ပါတယ္။

Microsoft Excel - Basic & Advanced သင္တန္း

 

သင္တန္းတက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအတြက္ သိသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား

Course Fee: 50000Kyats               Skill Level: Beginner                    Certificate: Yes

Overview   :Excel သင္တန္းကို Beginner Level မွ Expert Level အထိ တတ္ေၿမာက္လိုပါသလား?

ယခုဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနတဲ့ အတန္းဟာ Beginner, Intermediate, Advanced Level ေတြမွာ သင္တဲ့ သင္ခန္းစာမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာအေၿခခံ ရွိသူတိုင္း တက္ေရာက္နိုင္တဲ့ အတန္းၿဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းခ ်ိန္ (၃၂) နာရီ အတြင္းမွာ Math, Statistical, Logic, Text Functions ေတြကို ဘယ္လို အသံုးၿပဳ ရမလဲဆိုတာ၊ သင့္လုပ္ငန္းထဲမွ အခ်က္အလက္(Data)မ်ားကို ဘယ္လို Sorting & Filtering လုပ္ရမယ္ဆို တာ၊ ဒီအခ်က္အလက္(Data)မ်ားကို Pivot Table & Pivot Chart မ်ားမွာ ဘယ္လို ထည့္သြင္းၿပီး အက်ိဳးရွိစြာ ထည့္သြင္းမလဲဆိုတာမ်ိဳးေတြ ပါ၀င္တဲ့ အေၿခခံ နည္းစနစ္ေတြ အားလံုးကို သင္ၾကားရပါမယ္။

Excel ကို လုပ္ငန္းခြင္္အတြက္ပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားအတြက္ပဲၿဖစ္ၿဖစ္ အသံုးၿပဳခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီ Excel Class က သင့္ကို Excel Ninja တစ္ေယာက္ၿဖစ္လာေအာင္ လမ္းေၾကာင္းေပၚ တင္ေပးနုိင္ပါတယ္လို႕ အာမခံပါရေစ။  

ယခု Excel Class မွာ သင္ၾကားမယ့္ Verionက 2016 ၿဖစ္ပါတယ္။    

 

သင္တန္းကို ရန္ကုန္လာမတက္နိုင္လို႕ စိတ္ညစ္ေနပါသလား။

နယ္(သို႕)နိုင္ငံၿခားမွ တက္ေရာက္လုိသူမ်ားအေနႏွင့္ www.elearning-myanmar.comမွာ Online Class အေနႏွင့္ တက္ေရာက္နိုင္ပါၿပီ။ သင္ၾကားမယ့္ ပံုစံကေတာ့ Virtural Classroom ပံုစံ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး Step-by-step Video Files, PDF,JPEG,Excel Files မ်ားကို ထည့္သြင္းၿပီး Assignment File မ်ားထည့္သြင္းကာ သင္ ၾကားေနပါတယ္။

 

 

Tekla Structure New Class Batch-9


Syllabus
======
01. Introduction
02. User Interface
03. Things You Must Do First
04. Column Grids
05. Walls
06. Doors And Windows
07. Views
08. Floors
09. Roofs
10. Ceilings
11. Casework
12. Stairs
13. Topography
14. Rooms
15. Rendering
16. Graphics
17. Detailing
18. Modify Tools
19. Printing And Exporting
20. Linking Files အစရွိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြအတိုင္း သင္ၾကားေပးသြားပါမယ္။

 This course trains the students to work as Engineering Design Drafters in Electrical, Civil & Mechanical Engineering Design and Construction.

The graduates of the courses satisfy the academic requirement for Associate Membership (Engineering Technician) of Singapore Institute of Engineering Technologists

 


This training course is designed to learn advanced features of SP3D software.

This course is created for further improvement to learn SP3D after finishing the training in YTU.

Course Description

PDMS software products, AVEVA, is among the most efficient and most reliable software modeling, oil, gas and petrochemical industries in most countries in the world as the first choice compared to similar software is used.

As the name suggests, this software combines word, the program design, modeling and management of a site to the maximum extent it has. The ability of the software to model the reason for its selection as one of the world's software industry and users without the need for extra software is capable of designing and modeling a Plant.

It is possible to find the software on aveva website.

Special thanks to the "AVEVA"


What are the requirements?

 • PDMS Software for practice purpose available on AVEVA website
 • A PC with internet

What am I going to get from this course?

 • PDMS includes comprehensive functions for all aspects of 3D plant design. Select from the list to learn more.
 • A fully interactive, colour shaded 3D plant design environment
 • Hundreds of designers can work concurrently on a project, in a fully controlled manner, with visibility of the entire design at all times.
 • Designers progressively create a highly intelligent 3D design by selecting and positioning parametric components from an extensive catalogue.
 • Clash checking and configurable integrity checking rules help a designer create ‘right first time’ design and enable effective overall design quality assurance.
 • A configurable Status Management function provides visual highlighting and clear reporting of design maturity status of PDMS objects.
 • A standard model library saves design time and effort, by making it easier to reuse designs from existing built-in complex components.
 • Highly configurable, automatic generation of a wide range of reports and drawings direct from the PDMS database
 • AVEVA PDMS is highly configurable and includes both a powerful programmable macro language (PML) and a .NET API to customise the system and automate key tasks.
 • PDMS integrates with all other AVEVA Plant™ applications and interface products to form a complete and configurable 3D plant design solution for the power and process industries.

What is the target audience?

 • We will teach you the PDMS software by 99 lectures and we have prepared this into more than 10 hours of video.
 • In general, to be familiar with the most important software modules and their performance and function modules described in the Summary:
 • DESIGN For modeling, a process from beginning to end with the most accurate and most complete details used in the different parts of mechanics, construction, architecture, construction, electricity, etc. With regard to the duties of each part can be modeled. Among the most important things that can be done in the Design module, modeling of the Plant, to investigate the impact of various elements, see the latest operations users, reporting model and an overview of the plant.
 • ADMIN; Project definition, create databases, define users, create scope for each user, password, and define the overall management of the database and software application modules. It is expected that all the different parts of a project admin pdms have sufficient proficiency and the ability to solve problems other users have.
 • PARAGON, SPECON; To define PMS (PIPING MATERIAL SPECIFICATION) PIPING project and create the needed parts catalogs, Piping Instrument. Structure and other parts used. In general, elements that are used by the various units at the beginning of the Paragon Design or Specon design standards and data tables are software projects.
 • ISODRAFT For isometric drawings that are used to record the output from the model. Map output editable AutoCAD software is used in the administrative site. In this module general settings for the output map and the size of them and the management on how to define the output file.
 • DRAFT; In order to provide different views maps PLOT PLAN for locating equipment and pipes or other elements used in the Plant. Map editing in AutoCAD and output in the construction phase of the project has many applications. The output module settings and manage them on the map and size of output files, such as color, size, font, storage, size of investment, create TAG on equipment and other settings can be defined.
 • SPOOLER; Isometric lines of division in the Shop and construction phase applications. In general, the ability to define a project at the highest possible level of PDMS software project management, complete modeling process units in all sectors and reporting of output files, maps and models is three-dimensional.

The CADWorx P&ID Professional Course ကိုစတင္ တက္ေရာက္နိုင္ပါၿပီ။ ဒီအတန္းမွာ 

-P&ID Components ေတြကို ဘယ္လို မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႕ ထိထိေရာက္ေရာက္ၿဖစ္ေအာင္ ထည့္မလဲ

-CADWorx Blocksေတြ၊ Attributes ေတြကို သံုးၿပီး P&ID ကို ဖန္တီးနည္း

-ဒီDrawing ပံုကိုယူၿပီး Database ထဲကို ထည့္တာ၊ Interlligent P&ID ၿဖစ္ေအာင္ ၿပဳလုပ္တာ

-Database နဲ႕ ခ ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ P&ID တစ္ခုကို ဖန္တီးနည္း

-နည္းလမ္း(၂)ခုလံုးကို Oil and Gas Industry မွာ အသံုးခ ်ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္နည္းကို Productivity အၿမင့္ဆံုးကို ေရာက္ရွိနိုင္ေအာင္ Project Database ထဲကို နည္းလမ္း(၂)ခုထဲက ဘာနဲ႕ထည့္ၿပီး Data ေတြကို ခ ်ိတ္ဆက္မလဲ စတာေတြကို သင္ပါမယ္။


ဒီ သင္တန္းက စဦးေလ့လာသူမ ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေပမယ့္ အေတြအၾကံဳ ရွိသူမ ်ားအတြက္လည္း ေလ့လာဖို႕ အက ်ိဳးၿဖစ္ေစမယ့္ ေခါင္းစဥ္ေတြ မ ်ားစြာ ၀ါ၀င္ပါတယ္။

Intergraph Smartplant 3D is one of the most advanced plant design software offered in two decades that an Intergraph Process, Power & Marine's next-generation, data-centric, rule-driven solution for streamlining design processes and engineering while maintain data exists that it is reusable. This Hoshmand modeling software 3D, has a full suite of complementary software has all the functionality needed to design a plant that provides for you. Intergraph Smartplant 3D is seeking to make changes in engineering and design. The software makes optimized design, increasing productivity and shortening project schedules and shortening time to market and profitability is increasing rapidly.

Great Features of SmartPlant 3D

 • Simple and user-friendly environment and a magical possibilities for complex tasks easily
 • The ability to share Trkh in real time, saving time and money
 • Increase design quality and better communication between engineering
 • Design effective management, reducing project schedules and costs
 • Ease of installation, setup and configuration, and tools to help administrators efficiently plan work
 • Ease of integration with other Intergraph products and third party applications
အခုလက္ရွိ Fundamental Course မွာေတာ့ No.1 က Outline ေတြကို ထည့္သြင္း သင္ၾကားမွာပါ။

This course teaches users the basics of Revit Architecture by producing a complete building design from start to finish. Written from the perspective of brand new users, Revit for Beginners provides an introduction to Building Information Modeling (BIM) and 3D architectural design using Revit. This course walks you through the creation of a contemporary, two story, residential building model, while providing in-depth explanations of the tools used along the way. You'll learn how to create walls, floors, windows, roofs, doors, floor plans, as well as custom 3D camera views, and even generate photorealistic 3D renderings. After completing the course you'll have the skills you need to comfortably begin working on your own designs with Revit Architecture.

Learn basic modeling techniques for Building Information Modeling (BIM), including building elements, building envelope, curtain systems, interiors and circulation, and creating families.

Level: Beginner

အေၿခခံလိုအပ္ခ ်က္
==========
ဒီသင္တန္းကို တက္ေရာက္ဖို႕ အတြက္ Basic Computer Skill တက္ေၿမာက္ရမွာၿဖစ္ၿပီးေတာ့ internet ကို ေကာင္းမြန္စြာ သံုးတတ္သူ(facebook ေလာက္သံုးတတ္၊ gmail ေလာက္သံုးတတ္ရံုနဲ႕ မရပါ) ၿဖစ္ရပါမယ္။ 

Think like a designer: capture your ideas with BIM

Building Information Modeling (BIM) is an intelligent model-based process that provides insight for creating and managing building projects faster, more economically, and with less environmental impact. Learn basic techniques for creating building information models, including: building elements, building envelope, curtain systems, interiors and circulation, and creating families.

 

Get creative with design in class

This project presents many of the fundamental concepts of creating BIM models through the application of the tools in Revit Architecture. The features presented are a small subset of the full range available in the Autodesk® Revit platform, specifically focusing on creating new models and displaying them in ways suitable for various applications.This course teaches users the basics of Revit Architecture by producing a complete building design from start to finish. Written from the perspective of brand new users, Revit for Beginners provides an introduction to Building Information Modeling (BIM) and 3D architectural design using Revit. This course walks you through the creation of a contemporary, two story, residential building model, while providing in-depth explanations of the tools used along the way. You'll learn how to create walls, floors, windows, roofs, doors, floor plans, as well as custom 3D camera views, and even generate photorealistic 3D renderings. After completing the course you'll have the skills you need to comfortably begin working on your own designs with Revit Architecture.


Course Introduction

Introduces the course


What is Revit?
Gives an overview of BIM and Revit

Terminology
Explains some of the terminology used throughout the course


Interface
Explains the different areas of the Revit interface


View Manipulation
Shows how to change your view and use the different view tools in Revit


Levels
Teaches you how to create and edit Levels in a revit project


Grids
Shows how to create a grid to use as a reference in your project


Reference Planes
Explains how to create reference planes in a Revit Project


Starting the Project and Adding Levels
Shows how to begin a new revit project file, and create additional levels


Creating Reference Planes
Adds the reference planes to the project


Exterior Walls
Adds generic exterior walls to the project


Modifying Walls
Shows how to make modifications to the walls and wall properties


Adding the Interior walls
In this lesson, the interior walls are added to the project


Foundation Walls
Shows how to add foundation walls below the exterior walls


Creating the First Floor
Shows how to add the first floor to the project


The Second Floor
Adds the second floor to the building


Roofs
Shows how to create the roof on the building


Section Views
Shows how to create section views of the building model


Doors
Shows how to add doors to the building


Windows
Explains how to add and position windows in the project.


Stairs and Railings
Adds a staircase and railings to the building


Curtain Wall
Shows how to change several of the front walls from generic to curtain walls


Mullions
Adds Mullions to the curtain wall


Customizing the Roof
Shows how to customize the roof


Customizing Walls - I
Shows how to customize the exterior walls and add layers


Customizing Walls - II
Finishes customizing the rest of the exterior walls of the building


Finishing the Floors
This lesson finishes modifying the floors in the building.


Toposurface
Shows you how to create a toposurface or site for the project


Grid and Columns
Adds a grid and structural columns to the project


Footing
Adds a footing to the foundation walls and columns


Adding components
Shows how to add model components and site components to the project


Rooms
Explains how to section off and label rooms in the project


Floor Plans and Customizing Views
Shows how to customize 2D floor plan views


Creating Camera Views
Explains how to create 3D perspective camera views of the building


Rendering Basics
Teaches you the basics of creating a rendering of the building


Schedules
Explains how to create schedules for doors, windows, and rooms in the building information model


Creating Sheets
Shows the basics of creating sheets and plan sets from the building modelSkip courses